Oztasoglu
ASFALT ÜRETİM TESİSİ 3.ŞUBE
TAMAMLANMIŞ PROJELER / ALT GEÇİT
TAMAMLANMIŞ PROJELER / KÖPRÜLÜ KAVŞAK
TAMAMLANMIŞ PROJELER / ALT GEÇİT
ASFALT ÜRETİM TESİSİ 2.ŞUBE
TAMAMLANMIŞ PROJELER / ALT GEÇİT
TAMAMLANMIŞ PROJELER / ALT GEÇİT
ALT YAPI ÇALIŞMALARI
MODİFİYE ASFALT ÜRETİM
YÜKLEYİCİ
LABORATUVAR
TAŞ OCAKLARI
ASFALT ÜRETİM TESİSİ 1.ŞUBE
ASFALT UYGULAMA ÇALIŞMALARI
YÜKLEYİCİ
ALT YAPI ÇALIŞMALARI
GERİ DÖNÜŞÜM
BİTÜMLÜ EMÜLSİYON ÜRETİM TESİSİ
ASFALT UYGULAMA ÇALIŞMALARI
TAŞ OCAKLARI
TAMAMLANMIŞ PROJELER / ALT GEÇİT
HAFRİYAT
ASFALT ÜRETİM TESİSİ 3.ŞUBE
TAMAMLANMIŞ PROJELER / ALT GEÇİT
ASFALT UYGULAMA ÇALIŞMALARI
ŞANTİYE GENEL GÖRÜNÜM
ASFALT UYGULAMA ÇALIŞMALARI
TAŞ OCAKLARI
ASFALT UYGULAMA ÇALIŞMALARI
ASFALT UYGULAMA ÇALIŞMALARI
TAŞ OCAKLARI
ASFALT ÜRETİM TESİSİ 1.ŞUBE
TAMAMLANMIŞ PROJELER / KÖPRÜLÜ KAVŞAK
ALT YAPI ÇALIŞMALARI
ASFALT UYGULAMA ÇALIŞMALARI
HAFRİYAT
HAFRİYAT
ASFALT UYGULAMA ÇALIŞMALARI
TAŞ OCAKLARI
ALT YAPI ÇALIŞMALARI
YEMEKHANE VE YATAKHANE
ASFALT ÜRETİM TESİSİ 3.ŞUBE

Hakkımızda

1973 yılında MehmetÖZTAŞ öncülüğünde hafriyat ve nakliyat sektöründe çalışmaya başlayan firmamız,1994 tarihinde ÖZTAŞOĞLU HAFRİYAT NAKLİYAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.adını alarak çalışmalarına başlamıştır. O yıldan beri Konya ‘da Aksaray Yolu OrganizeSanayi Bölgesinde faaliyetlerini devam ettirmektedir. Tecrübelerine her günyenisini katan firmamız 2011 yılında kurmuş olduğu Asfalt Üretim Tesisi (Marini Toptower 3000) ile asfalt üretimine başlayarak bualanda da kendini geliştirmiştir. Hem tecrübeleriyle hem de iş disiplini ile agrega ve asfalt üretim sektöründekısa zamanda kendini kanıtlamış ve hak ettiği yerini almıştır.

İnşaat, Hazır Beton ve Yapımalzemelerinde Agrega üretimi ve satışı ile birlikte 3 farklı Asfalt ÜretimTesisi ile Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt ve türevlerinin üretimi ve satışıfaaliyetlerini sürdürmektedir.  Müşterilerimize yurt içinde birçok bölgedeİnşaat Sektöründe kullanılan, TSE ve uluslararası standartlara uygun kaliteözelliklerine sahip ürünler sunmanın, gururunu yaşamaktayız. Üretimimizde tümgirdilerin seçiminde başlayan kalite kontrol hizmetleri üretimin her aşamasındadevam etmekte ve son aşamada tüm ürünlerimizin Deney ve Testleri titizlikleyapılmaktadır. Kontrolleri yapılmayan hiçbir ürün sevk edilmemektedir.

Kalitefirmamızın en temel prensibidir.Firmamız müşteri memnuniyetini sürekli artırmak amacıyla Kalite Yönetimsistemini benimsemiştir. Kurulan Kalite Yönetim Sisteminin amacı, bütünfaaliyetleri planlı ve uyumlu bir şekilde yürütmek, kaliteden ödün vermeyerekher türlü müşteri memnuniyetsizliğinin önüne geçmek, katma değer katkısıolmayan faaliyetleri minimize edip maliyetleri düşürmek ve rekabet şansınıartırmak için etkin bir yöntem anlayışını yerleştirmektir.

Kuruluşundan bu yana doğal (kalsit,kalker vb) kaynakların, konkasör sistemi ile kırılarak inşaat sektörünün anamalzemesi olan agregaların üretimini yaparak büyümüş, kaliteli ve güvenilirasfalt üretimi ile büyüme hızını arttırmış ve bugünlere gelmiştir. Firmamızöncelikli olarak; kamu kurum ve kuruluşlarının, özel - tüzel kişi vekuruluşların talepleri doğrultusunda çeşitli özellikteki agrega ve asfaltürünlerini kontrollü şartlar altında üretmektedir.

Ürün Kalite Planlarında yer alanstandart ürünlerin yanı sıra özel talepler doğrultusunda (yapılacak incelemesonrasında) farklı özellikteki ürünleri üretebilecek teknik kapasiteye,donanıma ve bilgiye sahiptir.

Disiplinli ve ilkeli çalışması,teknolojik gelişmeleri yakından takip etmesi, sürekli ve standart ürün vehizmet sunması ile inşaat sektöründe kendisine saygın bir yer edinmiştir.Sektörün örnek gösterilen, aranılan firmaları arasında kendisine haklı bir payelde etmiştir ve gün geçtikçe kapasitesini, ürün ve hizmet yelpazesini geliştirmektedir. 

Kalite Politakımız

                                                           

GENEL POLİTİKAMIZ

 

v  Çalışanımızıncan güvenliğini, memnuniyetini ve ürün kalitesini arttırmak için meslekieğitimini teşvik etmek,

 

v  İçindeyaşadığımız sosyal çevrenin, ürün ve hizmet sunduğumuz müşterinin, çevrebilincini ve memnuniyetini arttırıcı sektörel gelişmeleri ve iyileştirmeleriaraştırmak, adapte etmek ve uygulamak,

 

v  Sunduğumuzüründe kullanılan teknolojinin çevre uyumlu olmasında öncü olmak, çevreyi vedoğayı koruyucu ve iyileştirici faaliyetleri desteklemek,

 

v  En azındanyürürlükteki uygulanabilir İSG ve Çevreyle ilgili mevzuatlara uymak,

 

v  Ürün kalitemiziçalışma ortamına bağlı olarak en üst seviyede tutmak, ülke menfaatleridoğrultusunda sürekli iyileştirmek ve geliştirmek.

 

 

 

PLANLA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kalite Belgeleremiz

TSE(TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ ) BELGESİ

 

TSE, firmamız tarafından üretilenagregaların TS 706 EN 12620 standardında belirtilen özelliklere uygun olmasınıtemin etmek amacıyla kullanılacak fabrika üretim kontrol sistemini kurmak içinalınmıştır.

 Firmamızda kaliteyi etkileyen işleri idareeden, yapan ve kontrol eden tüm personel kalite organizasyonu şemasındabelirtmiş ve bu şemadaki personelin sorumluluk yetki ve ilişkileri, uygunolmayan özellikte ürün oluşmasının önlenmesi ile ilgili işlemin, varsa kalitesapmalarının belirlenmesi, kaydedilmesi ve giderilmesi amacıyla belirlenmiştir.

 

CE(AVRUPA NORMLARINA UYGUNLUK ) BELGESİ

 

CE işareti, ürünün Avrupa ürünmevzuatlarına uygunluğunu gösterir. Firmamız CE işaretini alarak AvrupaBirliği'nin sağlık, güvenlik, çevre ve tüketicinin korunması konusundaoluşturmuş olduğu, "ürün direktifleri" olarak anılan temelgerekliliklere uygun olduğunu göstermiştir.

 

ISO9001:2015 ( KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ )

 

 ÖZTAŞOĞLU HAFRİYAT NAKLİYAT TAAH. SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ. ISO 9001:2000 standardının öngördüğü şartlara uygun olarak bir kaliteyönetim sistemi oluşturmuş, dokümante etmiş, uygulamakta, sürekliliğinisağlamakta ve bunun etkinliğini sürekli iyileştirmektedir.

ÖZTAŞOĞLU HAFRİYAT NAKLİYAT TAAH.SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

a) Kalite yönetim sisteminingerektirdiği prosesleri ve ÖZTAŞOĞLU HAFRİYAT NAKLİYAT TAAH. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ bütün firmasındaki uygulamalarını tanımlamış

b) Proseslerin sırasını vebirbirleri ile etkileşimini tayin etmiş

c) Proseslerin çalıştırılmasının vekontrolünün etkinliğini sağlamak için gerekli kriterler ve metotları tayinetmiş

d) Proseslerin çalıştırılmasını veizlenmesini desteklemek için gereken kaynağın ve bilginin hazırbulundurulmasını sağlamış

e) Bu prosesleri ölçmekte, analizetmekte ve

f) Planlanmış sonuçları başarmak veprosesleri sürekli iyileştirmek için gerekli faaliyetleri uygulamaktadır.

Bu prosesler, kuruluş tarafındanISO 9001:2015  standardında belirtilmişşartlara uygun olarak yönetilmektedir.

 

TSEN ISO 14001:2004 ( ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ )

 

Çevre bilincini arttırmayı veçevrenin korunmasını temel ilke olarak benimseyen ÖZTAŞOĞLU HAFRİYAT NAKLİYATTAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.’de üretilen hizmetin ve gerçekleştirilenfaaliyetlerinin, üst yönetimce onaylanan çevre ve kalite politikası vehedefleriyle uyum içinde olmasını sağlamak için Çevre Yönetim Sistemi'nikurmuştur.

ÖZTAŞOĞLU HAFRİYAT NAKLİYAT TAAHHÜTSANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. de tüm bölüm / birimleri ile sistemin sürekliliğinisağlamakta ve geliştirmekte kararlıdır.

 

TS18001 OHSAS (  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİYÖNETİM SİSTEMİ )

 

İş Sağlığı ve Güvenliği bilinciniarttırmayı ve İş Sağlığı ve Güvenliği’nin korunmasını temel ilke olarakbenimseyen ÖZTAŞOĞLU HAFRİYAT NAKLİYAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.’ndeüretilen ürünün ve gerçekleştirilen faaliyetlerinin, üst yönetimce onaylanan İşSağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite Politikası ve hedefleriyle uyum içindeolmasını sağlamak için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi'ni kurmuştur.

ÖZTAŞOĞLU HAFRİYAT NAKLİYAT TAAHHÜTSANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.’de tüm bölüm / birimleri ile sistemin sürekliliğinisağlamakta ve geliştirmekte kararlıdır.

 ÖZTAŞOĞLU HAFRİYAT NAKLİYAT TAAHHÜT SANAYİ VETİCARET LTD. ŞTİ.’nde OHSAS 18001 İSG Standardını karşılayacak şekilde bir yapıkurulmuş ve uygulanmaktadır. Standart firmamızda uygulanmakta olan ISO9001:2000Kalite Yönetim Sistemi ve ISO14001 Çevre Yönetim Sistemi’nin dokümantasyonyapıları da göz önüne alınarak dokümante edilmiş ve dokümanlar her 3 standardınzorunluluklarını karşılayacak şekilde hazırlanmıştır.

OHSAS 18001 İSG ve ISO14001 ÇYSsistemleri,

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

ÇYS Politikası

Planlama

Uygulama Çalıştırma

Kontrol ve Düzeltici Faaliyet

Yönetim Gözden Geçirme

Konularının birbirleri ileetkileşimleri sonucunda sürekli iyileşmeyi sağlayacak yapıda ÖZTAŞOĞLU HAFRİYATNAKLİYAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.’nde uygulanmaktadır.

Makine Parkımız

Cinsi Marka Adet
F141 C Dynapac Finisher 1
130 PDK Konkasör Grubu 1
2521 Mercedes Kamyon 2
700 Tamrock Ranger 1
624 Fatih Kamyon 2
CSA 533 Caterpillar Silindir 1
650 A Komatsu Greyder 1
32270 Man Kamyon 2
26281 Man Kamyon 2
470 Komatsu Loder 2
110 GMS Yıkama Eleme Tesisi 1
2528 Mercedes Kamyon 2
325 L Caterpillar Eskavatör 1
19321 Man Arazös 2
1840 Mercedes Çekici 3
130 GMS Pilent Miks Tesisi 1
120 M Caterpillar Greyder 1
936 E Caterpillar Loder 1

 • 'Ulaşbaba Cad. Terziler Sit. Altı No:38/C Selçuklu/KONYA'
 • '0(332) 233 87 10 ve 0(332) 233 52 16'
 • '0 332 238 67 77 '
 • 'info@oztasoglu.com.tr'

Bizi Takip edin...

google+ github rss
©Copyright 2015 Oztasoglu.com.tr

Listenin üzerinde kaydırma cubugunu, farenin tekerleğini kullanarak veya tutup sürükleyerek ürünler arasında geçiş yapabilirsiniz.
Ürünlerimiz
Listenin üzerinde kaydırma cubugunu, farenin tekerleğini kullanarak veya tutup sürükleyerek ürünler arasında geçiş yapabilirsiniz.Sözleşme Tarihi:

Miktarı:


Listenin üzerinde kaydırma cubugunu, farenin tekerleğini kullanarak veya tutup sürükleyerek ürünler arasında geçiş yapabilirsiniz.
Referanslarımız
 • KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARAÖMERLER TAŞ OCAĞINDAN ASFALT VE TATLICAK ŞANTİYELERİNE MICIR NAKLİ

  KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞIKARAÖMERLER TAŞ OCAĞINDAN ASFALT VE TATLICAK ŞANTİYELERİNE MICIR NAKLİ

  Detaylar

 • KONYA SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMEL MALZEME VE MUHTELİF EBATTA ASFALT MICIRI TEMİNİ VE NAKLİ ALIM İŞİ

  KONYA SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞITEMEL MALZEME VE MUHTELİF EBATTA ASFALT MICIRI TEMİNİ VE NAKLİ ALIM İŞİ

  Detaylar

 • KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DEMİRYOLU CADDESİ 2. ETAP TANZİM

  KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞIDEMİRYOLU CADDESİ 2. ETAP TANZİM

  Detaylar

 • KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YENİ OTOGAR CİVARINDAKİ YOLLARA DOLGU MALZEMESİ NAKLETTİRİLMESİ

  KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞIYENİ OTOGAR CİVARINDAKİ YOLLARA DOLGU MALZEMESİ NAKLETTİRİLMESİ

  Detaylar

 • KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AYKOME PLENT ALTI ASFALT BETONU TEMİNİ İŞİ

  KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞIAYKOME PLENT ALTI ASFALT BETONU TEMİNİ İŞİ

  Detaylar

 • KARATAY BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ASFALT KAPLAMA YAPIM İŞİ

  KARATAY BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜASFALT KAPLAMA YAPIM İŞİ

  Detaylar

 • KONYA KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2. KISIM MUHTELİF YERLERE MICIR NAKLİ

  KONYA KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI2. KISIM MUHTELİF YERLERE MICIR NAKLİ

  Detaylar

 • KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARAÖMERLER VE DUTLUKIRI TAŞ OCAKLARINDAN MICIR VE PLENTMİKS TEMEL MALZEME TEMİNİ

  KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞIKARAÖMERLER VE DUTLUKIRI TAŞ OCAKLARINDAN MICIR VE PLENTMİKS TEMEL MALZEME TEMİNİ

  Detaylar

 • KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BELEDİYEYE AİT TAŞ OCAKLARINDAN MICIR, STABİLİZE VE MUHTELİF YERLERDEN TOPRAK ÇEKTİRİLMESİ

  KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞIBELEDİYEYE AİT TAŞ OCAKLARINDAN MICIR, STABİLİZE VE MUHTELİF YERLERDEN TOPRAK ÇEKTİRİLMESİ

  Detaylar

 • KONYA KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTELİF YERLERE STABİLİZE NAKLİ

  KONYA KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞIMUHTELİF YERLERE STABİLİZE NAKLİ

  Detaylar

 • KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI ASFALT KAPLAMA YAPILMASI İŞİ

  KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞIASFALT KAPLAMA YAPILMASI İŞİ

  Detaylar

 • KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR CADDELERİNİN TANZİMİ

  KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞIŞEHİR CADDELERİNİN TANZİMİ

  Detaylar

 • KONYA SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 3. KISIM BAZI CADDE VE SOKAKLARA STABİLİZE NAKLİ

  KONYA SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI3. KISIM BAZI CADDE VE SOKAKLARA STABİLİZE NAKLİ

  Detaylar

 • KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DEMİR CADDESİNE STABİLİZE MALZEME İLE DOLGU YAPILMASI

  KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞIDEMİR CADDESİNE STABİLİZE MALZEME İLE DOLGU YAPILMASI

  Detaylar

 • KONYA SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMEL MALZEME VE ASFALT MICIRI TEMİNİ VE NAKLİ

  KONYA SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞITEMEL MALZEME VE ASFALT MICIRI TEMİNİ VE NAKLİ

  Detaylar

 • KONYA SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI SELÇUKLU İLÇESİNE AİT MUHTELİF CADDE VE SOKAKLARDA YOL YAPILMASI

  KONYA SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞISELÇUKLU İLÇESİNE AİT MUHTELİF CADDE VE SOKAKLARDA YOL YAPILMASI

  Detaylar

 • KARATAY BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2.KISIM ASFALT KAPLAMA YAPIM İŞİ

  KARATAY BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ2.KISIM ASFALT KAPLAMA YAPIM İŞİ

  Detaylar

 • ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET SU İŞLERİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KONYA SARAYÖNÜ ERTUĞRUL GÖLETİ VE SULAMASI İNŞAATI

  ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET SU İŞLERİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜKONYA SARAYÖNÜ ERTUĞRUL GÖLETİ VE SULAMASI İNŞAATI

  Detaylar

 • KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FETİH CADDESİNE STABİLİZE DOLGU MALZEMESİ TEMİN VE NAKLİ İŞİ

  KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞIFETİH CADDESİNE STABİLİZE DOLGU MALZEMESİ TEMİN VE NAKLİ İŞİ

  Detaylar

 • KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA MERKEZ 6. KISIM KANALİZASYON İNŞAATI İŞİ

  KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKONYA MERKEZ 6. KISIM KANALİZASYON İNŞAATI İŞİ

  Detaylar

 • KONYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KONYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNİN SERA VE FİDANLIK ALTYAPI İNŞAATI İŞİ

  KONYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜKONYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNİN SERA VE FİDANLIK ALTYAPI İNŞAATI İŞİ

  Detaylar

 • KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI YENİ STADYUM CİVARINDAKİ YOLLAR VE BÜYÜKŞAHİN CADDESİNİN TANZİMİ

  KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞIYENİ STADYUM CİVARINDAKİ YOLLAR VE BÜYÜKŞAHİN CADDESİNİN TANZİMİ

  Detaylar

 • KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AYKOME PLENT ALTI ASFALT BETONU TEMİNİ İŞİ

  KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞIAYKOME PLENT ALTI ASFALT BETONU TEMİNİ İŞİ

  Detaylar

 • KONYA SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI SELÇUKLU İLÇESİNE AİT MUHTELİF CADDE VE SOKAKLARDA YOL YAPILMASI

  KONYA SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞISELÇUKLU İLÇESİNE AİT MUHTELİF CADDE VE SOKAKLARDA YOL YAPILMASI

  Detaylar

 • SELÇUKLU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SELÇUKLU İLÇESİNDEKİ 55 MAHALLEDE BETON PARKE, BETON BORDÜR TEMİNİ, NAKLİ VE DÖŞETTİRİLMESİ

  SELÇUKLU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜSELÇUKLU İLÇESİNDEKİ 55 MAHALLEDE BETON PARKE, BETON BORDÜR TEMİNİ, NAKLİ VE DÖŞETTİRİLMESİ

  Detaylar

 • KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

  KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞIPARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN SORUMLULUĞU ALTINDA BULUNAN MUHTELİF YERLERE TOPRAK NAKLİ İŞİ

  Detaylar

 • KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DUTLUKIRI TAŞ OCAĞINDAN ASFALT VE ŞANTİYELERİNE MICIR NAKLİ İŞİ

  KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞIDUTLUKIRI TAŞ OCAĞINDAN ASFALT VE ŞANTİYELERİNE MICIR NAKLİ İŞİ

  Detaylar

 • KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARAÖMERLER TAŞ OCAĞINDAN İSTENİLEN EBATTA MICIR TEMİN İŞİ

  KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞIKARAÖMERLER TAŞ OCAĞINDAN İSTENİLEN EBATTA MICIR TEMİN İŞİ

  Detaylar

 • KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DUTLUKIRI TAŞ OCAĞINDAN ASFALT VE ŞANTİYELERİNE MICIR NAKLİ İŞİ

  KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞIDUTLUKIRI TAŞ OCAĞINDAN ASFALT VE ŞANTİYELERİNE MICIR NAKLİ İŞİ

  Detaylar

 • ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET SU İŞLERİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KONYA HÜYÜK GÖÇERİ GÖLETİ VE SULAMASI İNŞAATI

  ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET SU İŞLERİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜKONYA HÜYÜK GÖÇERİ GÖLETİ VE SULAMASI İNŞAATI

  Detaylar

 • KONYA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ ASFALT KAPLAMASI İÇİN STOKTA MICIR, TEMEL MALZEME NAKLİ VE FİGÜRESİ İŞİ

  KONYA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜASFALT KAPLAMASI İÇİN STOKTA MICIR, TEMEL MALZEME NAKLİ VE FİGÜRESİ İŞİ

  Detaylar

 • KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU KANAL İDARESİ 2014 YILI ALAKOVA BÖLGESİ KANALİZASYON YAPIM İŞİ

  KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU KANAL İDARESİ2014 YILI ALAKOVA BÖLGESİ KANALİZASYON YAPIM İŞİ

  Detaylar

 • KONYA KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2. KISIM MUHTELİF YERLERE MICIR NAKLİ

  KONYA KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI2. KISIM MUHTELİF YERLERE MICIR NAKLİ

  Detaylar

 • MERAM BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ASFALT, ASFALT MAMÜLLERİ, KAPLAMA VE YAMA YAPILMASI YAPIM İŞLERİ

  MERAM BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜASFALT, ASFALT MAMÜLLERİ, KAPLAMA VE YAMA YAPILMASI YAPIM İŞLERİ

  Detaylar

 • KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI ASFALT KAPLAMA YAPIMI

  KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞIASFALT KAPLAMA YAPIMI

  Detaylar

 • KONYA KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI ASFALT KAPLAMA YAPILMASI İŞİ

  KONYA KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞIASFALT KAPLAMA YAPILMASI İŞİ

  Detaylar

 • KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU KANAL İDARESİ 2015 YILI ILGIN İLÇESİ KANALİZASYON İNŞAATI İŞİ

  KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU KANAL İDARESİ2015 YILI ILGIN İLÇESİ KANALİZASYON İNŞAATI İŞİ

  Detaylar

 • KARAYOLLARI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KONYA KONYA-EREĞLİ DEVLET YOLU KM 20+960 - 30+000 ARASI

  KARAYOLLARI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KONYAKONYA-EREĞLİ DEVLET YOLU KM 20+960 - 30+000 ARASI

  Detaylar

 • KARATAY BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ASFALT KAPLAMA YAPIM İŞİ

  KARATAY BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜASFALT KAPLAMA YAPIM İŞİ

  Detaylar

Listenin üzerinde kaydırma cubugunu, farenin tekerleğini kullanarak veya tutup sürükleyerek ürünler arasında geçiş yapabilirsiniz.
Hafriyat
Nakliyat
Kum Ocağı İşletmeciliği
KırmaTaş Ocağı İşletmeciliği
Altyapı ve Yol
İnşaat Taahhüt İşleri
Asfalt Şantiyesi
İşletmeciliği

Faaliyet Bilgilendirme

Faaliyet Bilgilendirme

Faaliyet Bilgilendirme

Faaliyet Bilgilendirme

Faaliyet Bilgilendirme

Faaliyet Bilgilendirme

Videoo
Videolarımız
Listenin üzerinde kaydırma cubugunu, farenin tekerleğini kullanarak veya tutup sürükleyerek ürünler arasında geçiş yapabilirsiniz.